Ministerstwo Klimatu i Środowiska intensywnie negocjuje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w celu uzyskania finansowania dla przedsiębiorstw pragnących nabyć elektryczne samochody ciężarowe. Środki rzędu 1 mld zł mają być przeznaczone na ten cel. Szymon Byliński, odpowiedzialny za elektromobilność i gospodarkę wodną w resorcie, wyraził nadzieję, że odpowiednie programy zostaną uruchomione jeszcze w bieżącym roku.

„Rozmowy trwają. Mam nadzieję, że w tym roku uda się takie programy przygotować” – mówił Byliński.

Dodatkowo, planowany jest transfer około 2 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego na wsparcie budowy stacji ładowania dla ciężarówek elektrycznych. Zarówno infrastruktura paliw alternatywnych, jak i rozwój sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych, w tym stacji tankowania wodorem, stanowią klucz do rozwoju sektora elektromobilności, na co zwraca uwagę dyrektor Byliński.

Zgodnie z nową regulacją Unii Europejskiej, Polska musi spełnić cele dotyczące rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, w tym około 160 miejsc szybkiego ładowania oraz 37 punktów tankowania wodorem. Byliński zaznaczył, że realizacja tych celów wymusza równoczesny rozwój sieci elektroenergetycznych. „Będziemy musieli zaplanować i wybudować stacje, przede wszystkim szybkiego ładowania dla pojazdów osobowych, co z kolei spowoduje konieczność rozwoju elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych” – podkreślał, wskazując na potrzebę koordynacji pomiędzy sieciami energetycznymi a stacjami ładowania, a także na konieczność zwiększenia liczby pojazdów elektrycznych na drogach.

Według Bylińskiego, wsparcie polskich firm transportowych w zakupie pojazdów o niskiej emisji jest niezbędne. Szacuje się, że wsparcie mogłoby wynosić pomiędzy 3 a 6 mld zł.

Raport Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) wskazuje na wzrost zarejestrowanych w Polsce nowych, w pełni elektrycznych samochodów osobowych (BEV) i użytkowych w 2023 roku do liczby 19 612, co stanowi wzrost o ponad połowę w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział BEV w rynku wzrósł z 2,7% w 2022 roku do 3,6% w 2023.

Dane PSPA pokazują również, że sieć 5933 ogólnodostępnych punktów (3282 stacje ładowania pojazdów elektrycznych) w Polsce urosła w 2023 roku o 37% w porównaniu z końcem 2022 roku i o 106% w stosunku do końca 2021 roku. W ostatnim miesiącu 2023 roku szybkie ładowarki (DC) stanowiły 26% ogólnej liczby punktów ładowania, a prąd przemienny (AC) odpowiednio 74%. Rok zakończył się z 1513 nowo zainstalowanymi punktami ładowania w całym kraju.

Źródło: Business Insider

Kliknij by ocenić post
[Łącznie: 5 Średnia: 4.8]